Nuôi Bạch Thủ Lô Khung 5 Ngày Bất Bại

Nuôi Bạch Thủ Lô Khung 5 Ngày Bất Bại Miễn Phí Siêu Chuẩn

Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục bạch thủ nuôi khung 5 ngày trang soi cầu 99 dự đoán kết quả xổ số miền bắc, tại đây các bạn sẻ xem được con lô bạch thủ đẹp nhất nuôi trong năm hôm. chúng tôi luôn cố găng mang lại cho anh chị em những kết quả tốt nhất có thể, tuy nhiên với cách chơi này thì thời gian chơi khá dài. các bạn nên cân nhắc khi tham khảo số tại chuyên mục này. chúc các bạn may mắn.

Dưới đây là bảng thống kê kết quả của mỗi chu kỳ nuôi, qua đó các bạn có thể biết được chuyên mục này có hiệu quả hay không: lưu ý số chỉ mang tính chất tham khảo giải trí thôi nhé.

Bạch Thủ Lô Nuôi Khung 5 Ngày

Thống Kê Nuôi Lô Bạch Thủ 5 Ngày
• Ngày 06/04/2023 – 10/06/2023 nuôi bạch thủ: 78   Chờ KQ
• Ngày 04/04/2023 – 08/06/2023 nuôi bạch thủ: 81 → Ăn lô 81
• Ngày 30/04/2023 – 03/06/2023 nuôi bạch thủ: 01 → Trượt
• Ngày 29/04/2023 – 02/06/2023 nuôi bạch thủ: 94 → Ăn lô 94
• Ngày 28/04/2023 – 01/05/2023 nuôi bạch thủ: 72 → Ăn lô 72
• Ngày 27/05/2023 – 31/05/2023 nuôi bạch thủ: 45 → Ăn lô 45
• Ngày 24/05/2023 – 28/05/2023 nuôi bạch thủ: 36 → Ăn lô 36
• Ngày 20/05/2023 – 24/05/2023 nuôi bạch thủ: 58 → Ăn lô 58
• Ngày 15/05/2023 – 19/05/2023 nuôi bạch thủ: 42 → Trượt
• Ngày 12/05/2023 – 16/05/2023 nuôi bạch thủ: 67 → Ăn lô 67
• Ngày 10/05/2023 – 14/05/2023 nuôi bạch thủ: 53 → Ăn lô 53
• Ngày 07/05/2023 – 11/05/2023 nuôi bạch thủ: 59 → Ăn lô 59
• Ngày 04/05/2023 – 08/05/2023 nuôi bạch thủ: 74 → Ăn lô 74
• Ngày 30/04/2023 – 03/05/2023 nuôi bạch thủ: 42 → Trượt
• Ngày 25/04/2023 – 29/04/2023 nuôi bạch thủ: 91 → Ăn lô 91×2
• Ngày 21/04/2023 – 25/04/2023 nuôi bạch thủ: 10 → Ăn lô 10
• Ngày 16/04/2023 – 20/04/2023 nuôi bạch thủ: 54 → Trượt
• Ngày 11/04/2023 – 15/04/2023 nuôi bạch thủ: 06 → Trượt
• Ngày 10/04/2023 – 14/04/2023 nuôi bạch thủ: 05 → Ăn lô 05
• Ngày 09/04/2023 – 13/04/2023 nuôi bạch thủ: 31 → Ăn lô 31
• Ngày 08/04/2023 – 12/04/2023 nuôi bạch thủ: 70 → Ăn lô 70
• Ngày 03/04/2023 – 07/04/2023 nuôi bạch thủ: 02 → Trượt
• Ngày 02/04/2023 – 06/04/2023 nuôi bạch thủ: 36 → Ăn lô 36
• Ngày 30/03/2023 – 03/04/2023 nuôi bạch thủ: 09 → Ăn lô 09×2
• Ngày 25/03/2023 – 29/03/2023 nuôi bạch thủ: 86 → Trượt
• Ngày 20/03/2023 – 24/03/2023 nuôi bạch thủ: 58 → Trượt
• Ngày 12/03/2023 – 16/03/2023 nuôi bạch thủ: 09 → Ăn lô 09
• Ngày 11/03/2023 – 15/03/2023 nuôi bạch thủ: 43 → Ăn lô 43
• Ngày 09/03/2023 – 13/03/2023 nuôi bạch thủ: 79 → Ăn lô 79
• Ngày 05/03/2023 – 09/03/2023 nuôi bạch thủ: 12 → Ăn lô 12
• Ngày 02/03/2023 – 06/03/2023 nuôi bạch thủ: 17 → Ăn lô 17
• Ngày 28/02/2023 – 04/03/2023 nuôi bạch thủ: 03 → Ăn lô 03
• Ngày 23/02/2023 – 27/02/2023 nuôi bạch thủ: 73 → Trượt
• Ngày 18/02/2023 – 22/02/2023 nuôi bạch thủ: 84 → Trượt
• Ngày 17/02/2023 – 21/02/2023 nuôi bạch thủ: 01 → Ăn lô 01
• Ngày 13/02/2023 – 17/02/2023 nuôi bạch thủ: 56 → Ăn lô 56
• Ngày 09/02/2023 – 13/02/2023 nuôi bạch thủ: 72 → Ăn lô 72×2
• Ngày 05/02/2023 – 09/02/2023 nuôi bạch thủ: 15 → Ăn lô 15
• Ngày 03/02/2023 – 07/02/2023 nuôi bạch thủ: 10 → Ăn lô 10
• Ngày 31/01/2023 – 04/02/2023 nuôi bạch thủ: 30 → Ăn lô 30
• Ngày 26/01/2023 – 30/01/2023 nuôi bạch thủ: 86 → Trượt
• Ngày 14/01/2023 – 18/01/2023 nuôi bạch thủ: 67 → Ăn lô 67
• Ngày 11/01/2023 – 15/01/2023 nuôi bạch thủ: 32 → Ăn lô 32
• Ngày 06/01/2023 – 10/01/2023 nuôi bạch thủ: 72 → Trượt
• Ngày 03/01/2023 – 07/01/2023 nuôi bạch thủ: 58 → Ăn lô 58
• Ngày 01/01/2023 – 05/01/2023 nuôi bạch thủ: 80 → Ăn lô 80
• Ngày 30/12/2022 – 03/12/2022 nuôi bạch thủ: 91 → Ăn lô 91×2
• Ngày 27/12/2022 – 31/12/2022 nuôi bạch thủ: 95 → Ăn lô 95
• Ngày 26/12/2022 – 30/12/2022 nuôi bạch thủ: 67 → Ăn lô 67
• Ngày 24/12/2022 – 28/12/2022 nuôi bạch thủ: 70 → Ăn lô 70
• Ngày 19/12/2022 – 23/12/2022 nuôi bạch thủ: 76 → Ăn lô 76
• Ngày 14/12/2022 – 18/12/2022 nuôi bạch thủ: 92 → Ăn lô 92
• Ngày 13/12/2022 – 17/12/2022 nuôi bạch thủ: 91 → Ăn lô 91
• Ngày 09/12/2022 – 13/12/2022 nuôi bạch thủ: 90 → Ăn lô 90
• Ngày 08/12/2022 – 12/12/2022 nuôi bạch thủ: 76 → Ăn lô 76
• Ngày 07/12/2022 – 11/12/2022 nuôi bạch thủ: 96 → Ăn lô 96
• Ngày 03/12/2022 – 07/12/2022 nuôi bạch thủ: 52 → Ăn lô 52
• Ngày 28/11/2022 – 02/12/2022 nuôi bạch thủ: 14 → Trượt
• Ngày 26/11/2022 – 30/11/2022 nuôi bạch thủ: 62 → Ăn lô 62
• Ngày 24/11/2022 – 28/11/2022 nuôi bạch thủ: 50 → Ăn lô 50
• Ngày 19/11/2022 – 23/11/2022 nuôi bạch thủ: 71 → Trượt
• Ngày 15/11/2022 – 19/11/2022 nuôi bạch thủ: 20 → Ăn lô 20
• Ngày 14/11/2022 – 18/11/2022 nuôi bạch thủ: 90 → Ăn lô 90
• Ngày 12/11/2022 – 16/11/2022 nuôi bạch thủ: 02 → Ăn lô 02
• Ngày 07/11/2022 – 11/11/2022 nuôi bạch thủ: 68 → Trượt
• Ngày 02/11/2022 – 06/11/2022 nuôi bạch thủ: 31 → Trượt
• Ngày 28/10/2022 – 01/11/2022 nuôi bạch thủ: 26 → Ăn lô 26
• Ngày 26/10/2022 – 30/10/2022 nuôi bạch thủ: 05 → Ăn lô 05
• Ngày 23/10/2022 – 27/10/2022 nuôi bạch thủ: 81 → Ăn lô 81
• Ngày 22/10/2022 – 26/10/2022 nuôi bạch thủ: 80 → Ăn lô 80×2
• Ngày 17/10/2022 – 21/10/2022 nuôi bạch thủ: 15 → Trượt
• Ngày 14/10/2022 – 18/10/2022 nuôi bạch thủ: 92 → Ăn lô 92
• Ngày 10/10/2022 – 14/10/2022 nuôi bạch thủ: 47 → Ăn lô 47
• Ngày 08/10/2022 – 12/10/2022 nuôi bạch thủ: 04 → Ăn lô 04
• Ngày 03/10/2022 – 07/10/2022 nuôi bạch thủ: 48 → Ăn lô 48
• Ngày 01/10/2022 – 05/10/2022 nuôi bạch thủ: 83 → Ăn lô 83
• Ngày 26/09/2022 – 30/09/2022 nuôi bạch thủ: 21 → Trượt
• Ngày 21/09/2022 – 25/09/2022 nuôi bạch thủ: 84 → Trượt
• Ngày 20/09/2022 – 24/09/2022 nuôi bạch thủ: 64 → Ăn lô 64
• Ngày 19/09/2022 – 23/09/2022 nuôi bạch thủ: 03 → Ăn lô 34
• Ngày 18/09/2022 – 22/09/2022 nuôi bạch thủ: 04 → Ăn lô 04
• Ngày 15/09/2022 – 19/09/2022 nuôi bạch thủ: 63 → Ăn lô 63
• Ngày 13/09/2022 – 17/09/2022 nuôi bạch thủ: 14 → Ăn lô 14
• Ngày 08/09/2022 – 12/09/2022 nuôi bạch thủ: 76 → Ăn lô 76
• Ngày 07/09/2022 – 11/09/2022 nuôi bạch thủ: 78 → Ăn lô 78
• Ngày 02/09/2022 – 06/09/2022 nuôi bạch thủ: 91 → Trượt
• Ngày 30/08/2022 – 03/09/2022 nuôi bạch thủ: 83 → Ăn lô 83
• Ngày 29/08/2022 – 02/09/2022 nuôi bạch thủ: 90 → Ăn lô 90
• Ngày 28/08/2022 – 01/09/2022 nuôi bạch thủ: 34 → Ăn lô 34
• Ngày 24/08/2022 – 28/08/2022 nuôi bạch thủ: 26 → Ăn lô 26
• Ngày 19/08/2022 – 23/08/2022 nuôi bạch thủ: 09 → Ăn lô 09
• Ngày 17/08/2022 – 21/08/2022 nuôi bạch thủ: 15 → Ăn lô 15
• Ngày 16/08/2022 – 20/08/2022 nuôi bạch thủ: 78 → Ăn lô 78×2
• Ngày 14/08/2022 – 18/08/2022 nuôi bạch thủ: 67 → Ăn lô 67
• Ngày 12/08/2022 – 16/08/2022 nuôi bạch thủ: 29 → Ăn lô 29
• Ngày 10/08/2022 – 14/08/2022 nuôi bạch thủ: 64 → Ăn lô 64
• Ngày 09/08/2022 – 13/08/2022 nuôi bạch thủ: 91 → Ăn lô 91
• Ngày 04/08/2022 – 08/08/2022 nuôi bạch thủ: 52 → Ăn lô 95×2
• Ngày 28/07/2022 – 01/08/2022 nuôi bạch thủ: 56 → Trượt
• Ngày 23/07/2022 – 27/07/2022 nuôi bạch thủ: 23 → Trượt
• Ngày 21/07/2022 – 25/07/2022 nuôi bạch thủ: 95 → Ăn lô 95×2
• Ngày 19/07/2022 – 23/07/2022 nuôi bạch thủ: 96 → Ăn lô 96
• Ngày 18/07/2022 – 22/07/2022 nuôi bạch thủ: 95 → Ăn lô 95
• Ngày 14/07/2022 – 18/07/2022 nuôi bạch thủ: 68 → Ăn lô 68
• Ngày 09/07/2022 – 13/07/2022 nuôi bạch thủ: 92 → Trượt
• Ngày 07/07/2022 – 11/07/2022 nuôi bạch thủ: 43 → Ăn lô 43
• Ngày 03/07/2022 – 07/07/2022 nuôi bạch thủ: 17 → Ăn lô 17
• Ngày 29/06/2022 – 02/07/2022 nuôi bạch thủ: 71 → Trượt
• Ngày 24/06/2022 – 28/06/2022 nuôi bạch thủ: 61 → Trượt
• Ngày 21/06/2022 – 25/06/2022 nuôi bạch thủ: 12 → Ăn lô 12
• Ngày 16/06/2022 – 20/06/2022 nuôi bạch thủ: 79 → Ăn lô 79
• Ngày 14/06/2022 – 18/06/2022 nuôi bạch thủ: 16 → Ăn lô 16
• Ngày 10/06/2022 – 14/06/2022 nuôi bạch thủ: 48 → Ăn lô 48
• Ngày 05/06/2022 – 09/06/2022 nuôi bạch thủ: 73 → Ăn lô 73
• Ngày 01/06/2022 – 05/06/2022 nuôi bạch thủ: 62 → Ăn lô 62
• Ngày 27/05/2022 – 31/05/2022 nuôi bạch thủ: 03 → Ăn lô 03
• Ngày 26/05/2022 – 30/05/2022 nuôi bạch thủ: 54 → Ăn lô 54
• Ngày 25/05/2022 – 29/05/2022 nuôi bạch thủ: 09 → Ăn lô 09
• Ngày 23/05/2022 – 27/05/2022 nuôi bạch thủ: 84 → Ăn lô 84
• Ngày 19/05/2022 – 22/05/2022 nuôi bạch thủ: 65 → Trượt
• Ngày 14/05/2022 – 18/05/2022 nuôi bạch thủ: 07 → Trượt
• Ngày 11/05/2022 – 15/05/2022 nuôi bạch thủ: 69 → Ăn lô 69
• Ngày 10/05/2022 – 14/05/2022 nuôi bạch thủ: 06 → Ăn lô 06
• Ngày 05/05/2022 – 09/05/2022 nuôi bạch thủ: 36 → Trượt
• Ngày 03/05/2022 – 07/05/2022 nuôi bạch thủ: 24 → Ăn lô 24
• Ngày 28/04/2022 – 02/05/2022 nuôi bạch thủ: 51 → Trượt
• Ngày 26/04/2022 – 30/04/2022 nuôi bạch thủ: 79 → Ăn lô 79
• Ngày 24/04/2022 – 28/04/2022 nuôi bạch thủ: 67 → Ăn lô 67
• Ngày 23/04/2022 – 27/04/2022 nuôi bạch thủ: 15 → Ăn lô 15
• Ngày 22/04/2022 – 26/04/2022 nuôi bạch thủ: 65 → Ăn lô 65×2
• Ngày 11/04/2022 – 15/04/2022 nuôi bạch thủ: 54 → Ăn lô 54
• Ngày 06/04/2022 – 10/04/2022 nuôi bạch thủ: 04 → Ăn lô 04
• Ngày 01/04/2022 – 05/04/2022 nuôi bạch thủ: 76 → Ăn lô 76
• Ngày 31/03/2022 – 04/04/2022 nuôi bạch thủ: 38 → Ăn lô 38×2
• Ngày 30/03/2022 – 03/04/2022 nuôi bạch thủ: 08 → Ăn lô 08
• Ngày 29/03/2022 – 02/04/2022 nuôi bạch thủ: 90 → Ăn lô 90×2
• Ngày 28/03/2022 – 01/04/2022 nuôi bạch thủ: 43 → Ăn lô 43
• Ngày 22/03/2022 – 26/03/2022 nuôi bạch thủ: 93 → Ăn lô 93
• Ngày 21/03/2022 – 25/03/2022 nuôi bạch thủ: 59 → Ăn lô 59
• Ngày 16/03/2022 – 20/03/2022 nuôi bạch thủ: 87 → Ăn lô 87
• Ngày 06/03/2022 – 10/03/2022 nuôi bạch thủ: 72 → Ăn lô 72×2
• Ngày 02/03/2022 – 06/03/2022 nuôi bạch thủ: 04 → Ăn lô 04
• Ngày 25/02/2022 – 01/03/2022 nuôi bạch thủ: 85 → Trượt
• Ngày 23/02/2022 – 27/02/2022 nuôi bạch thủ: 98 → Ăn lô 98
• Ngày 17/02/2022 – 22/02/2022 nuôi bạch thủ: 30 → Ăn lô 30
• Ngày 13/02/2022 – 17/02/2022 nuôi bạch thủ: 09 → Ăn lô 09×2
• Ngày 11/02/2022 – 15/02/2022 nuôi bạch thủ: 72 → Ăn lô 72×2
• Ngày 09/02/2022 – 13/02/2022 nuôi bạch thủ: 24 → Ăn lô 24
• Ngày 07/02/2022 – 11/02/2022 nuôi bạch thủ: 94 → Ăn lô 94
• Ngày 24/01/2022 – 28/01/2022 nuôi bạch thủ: 71 → Ăn lô 71
• Ngày 19/01/2022 – 23/01/2022 nuôi bạch thủ: 34 → Trượt
• Ngày 15/01/2022 – 19/01/2022 nuôi bạch thủ: 54 → Ăn lô 54×2
• Ngày 08/01/2022 – 12/01/2022 nuôi bạch thủ: 38 → Ăn lô 38
• Ngày 04/01/2022 – 08/01/2022 nuôi bạch thủ: 14 → Ăn lô 14
• Ngày 01/01/2022 – 05/01/2022 nuôi bạch thủ: 34 → Ăn lô 34×2
• Ngày 27/12/2021 – 31/12/2021 nuôi bạch thủ: 21 → Trượt
• Ngày 24/12/2021 – 28/12/2021 nuôi bạch thủ: 04 → Ăn lô 04
• Ngày 19/12/2021 – 23/12/2021 nuôi bạch thủ: 38 → Trượt
• Ngày 14/12/2021 – 18/12/2021 nuôi bạch thủ: 35 → Trượt
• Ngày 07/12/2021 – 11/12/2021 nuôi bạch thủ: 03 → Ăn lô 03
• Ngày 04/12/2021 – 08/12/2021 nuôi bạch thủ: 04 → Ăn lô 04
• Ngày 02/12/2021 – 06/12/2021 nuôi bạch thủ: 82 → Ăn lô 82
• Ngày 27/11/2021 – 01/12/2021 nuôi bạch thủ: 19 → Trượt
• Ngày 25/11/2021 – 29/11/2021 nuôi bạch thủ: 21 → Ăn lô 21
• Ngày 23/11/2021 – 27/11/2021 nuôi bạch thủ: 32 → Ăn lô 32
• Ngày 22/11/2021 – 26/11/2021 nuôi bạch thủ: 98 → Ăn lô 63
• Ngày 18/11/2021 – 22/11/2021 nuôi bạch thủ: 63 → Ăn lô 63
• Ngày 16/11/2021 – 20/11/2021 nuôi bạch thủ: 17 → Ăn lô 17
• Ngày 15/11/2021 – 19/11/2021 nuôi bạch thủ: 93 → Ăn lô 93
• Ngày 12/11/2021 – 16/11/2021 nuôi bạch thủ: 69 → Ăn lô 69
• Ngày 07/11/2021 – 11/11/2021 nuôi bạch thủ: 36 → Trượt
• Ngày 06/11/2021 – 10/11/2021 nuôi bạch thủ: 72 → Ăn lô 72
• Ngày 01/11/2021 – 05/11/2021 nuôi bạch thủ: 81 → Trượt
• Ngày 30/10/2021 – 03/11/2021 nuôi bạch thủ: 61 → Ăn lô 61
• Ngày 25/10/2021 – 29/10/2021 nuôi bạch thủ: 10 → Trượt
• Ngày 21/10/2021 – 25/10/2021 nuôi bạch thủ: 45 → Ăn lô 48
• Ngày 16/10/2021 – 20/10/2021 nuôi bạch thủ: 41 → Trượt
• Ngày 11/10/2021 – 15/10/2021 nuôi bạch thủ: 57 → Trượt
• Ngày 10/10/2021 – 14/10/2021 nuôi bạch thủ: 48  → Ăn lô 48
• Ngày 09/10/2021 – 13/10/2021 nuôi bạch thủ: 39  → Ăn lô 39
• Ngày 08/10/2021 – 12/10/2021 nuôi bạch thủ: 50  → Ăn lô 50
• Ngày 06/10/2021 – 10/10/2021 nuôi bạch thủ: 82  → Ăn lô 82
• Ngày 03/10/2021 – 07/10/2021 nuôi bạch thủ: 67  → Ăn lô 14
• Ngày 28/09/2021 – 02/10/2021 nuôi bạch thủ: 29  → Trượt
• Ngày 23/09/2021 – 27/09/2021 nuôi bạch thủ: 14  → Ăn lô 14
• Ngày 22/09/2021 – 26/09/2021 nuôi bạch thủ: 25  → Ăn lô 25
• Ngày 19/09/2021 – 23/09/2021 nuôi bạch thủ: 36  → Ăn lô 36
• Ngày 17/09/2021 – 21/09/2021 nuôi bạch thủ: 47  → Ăn lô 47*2
• Ngày 12/09/2021 – 16/09/2021 nuôi bạch thủ: 73  → Trượt
• Ngày 11/09/2021 – 15/09/2021 nuôi bạch thủ: 13  → Ăn lô 13
• Ngày 10/09/2021 – 14/09/2021 nuôi bạch thủ: 43  → Ăn lô 43
• Ngày 06/09/2021 – 10/09/2021 nuôi bạch thủ: 62  → Ăn lô 62*2
• Ngày 03/09/2021 – 07/09/2021 nuôi bạch thủ: 47  → Ăn lô 47
• Ngày 28/08/2021 – 02/09/2021 nuôi bạch thủ: 51  → Ăn lô 51
• Ngày 13/08/2021 – 27/08/2021 nuôi bạch thủ: 79  → Ăn lô 79*2
• Ngày 18/08/2021 – 22/08/2021 nuôi bạch thủ: 58  → Trượt
• Ngày 13/08/2021 – 17/08/2021 nuôi bạch thủ: 54  → Ăn lô 54
• Ngày 08/08/2021 – 12/08/2021 nuôi bạch thủ: 51  → Ăn lô 51*2
• Ngày 06/08/2021 – 10/08/2021 nuôi bạch thủ: 25  → Ăn lô 25
• Ngày 01/08/2021 – 05/08/2021 nuôi bạch thủ: 46  → Trượt

Diễn đàn dự đoán cầu lô miễn phí tốt nhất, khi online tại đây. anh chị em sẻ được tham khảo những cầu lô cũng như dàn đề nuôi khung chính xác nhất.

Cùng chuyên mục
Nuôi Song Thủ Lô Khung 3 Ngày Chuẩn Nhất
Nuôi Lô Kép Khung 3 Ngày Chuẩn Xác
Bạch Thủ Lô Nuôi Khung 3 Ngày Chuẩn
Nuôi Dàn Đề 20 Số Khung 3 Ngày Chuẩn
Nuôi Dàn Đề 36 Số Khung 3 Ngày Miễn Phí
Tags : soi cầu , dự đoán soi cầu , dàn lô 2 nháy , 3 càng , lô đề , soi cau viet, soi cau rong bach kim 666 , xsmb rong bach kim 666 , du xsmb , soi cầu 3s , soi cầu lô vip , cau lo mien bac , soi888 , soi cau thu do ,